Upcoming Sundays – April 2019

April banner

April Theme: Wholeness
April 7 – Attitude of Gratitude – Ginny Sassaman
April 14 – A Hero’s Welcome – Rev. Lori
April 21 – God Got A Dog – Rev. Lori
April 28 – Being Human(ist) (source #5) – Rev. Lori